Majątek jednostki

Tytuł prawny: trwały zarząd – działka Nr 38/4 o pow. 7.896m2, obręb ewidencyjny 1032,

wartość księgowa 1.288.002,00 zł

Budynek szkoły: rok budowy 1966, kubatura 11 108 m3, powierzchnia użytkowa 2.867 m2, wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej 1.440.784,00 zł

podane dane z dnia 01.07.2016 r.