Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI W ROZPATRYWANE SĄ PRZEZ DYREKTORA mgr Izabelę Kaczór-Olech.

WNOSZĄCY SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANI SĄ PRZEZ:

  1. DYREKTORA SZKOŁY – W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 14.30 DO 17.30
  2. W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO PRZEDOSTATNIEGO PIĄTKU CZERWCA ROKU SZKOLNEGO W GABINECIE DYREKTORA,
  3. WICEDYREKTORA – W CZASIE NIEOBECNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY, W DNIU I GODZINACH JAK WYŻEJ.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE:

  1. A) PISEMNIE:
  • W SEKRETARIACIE SZKOŁY: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 – 15.30,
  • ZA POŚREDNICTWEM POCZTY NA ADRES:

CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO,
70-424 SZCZECIN, UL. MAZURSKA 40,

  1. B) USTNIE DO PROTOKOŁU – DNI I GODZINY WYMIENIONE W 1

UWAGA: SZKOŁA PRACUJE W TRYBIE 5-DNIOWYM, TJ. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do

Dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

Adres siedziby: ul. Mazurska 40, 71-422 Szczecin,

e-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl, cmsport@miasto.szczecin.pl

fax: 91 488 52 88, wew. 13

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

View Fullscreen