Kadra zarządzająca

Dyrektor – mgr Izabela Kaczór – Olech
Kompetencje dyrektora szkoły określa art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) oraz Statut Szkoły

Wicedyrektor – mgr Izabela Kępczyńska-Sitka
Wicedyrektor ds. sportu – mgr Barbara Grygorcewicz
Kompetencje wicedyrektora określa Statut Szkoły